Forside Om NRRK Raseinfo Kennelregister Valp / omplassering Aktiviteter Nettbutikk


Utstillinger og resultater 2014

Tilbake

 

Regler for poengberegning for gullhundlistene

 

Oppdaterte regler gjeldene fra 1.1.2011. Vedtatt av styret i NRRK.

 

Eiere av de deltagende hundene må være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb.

Maksimalt 6 utstillinger pr. hund er med i beregningen (de 6 beste resultatene). Poeng gis etter følgende beregning:

BIR

20 poeng

BIM

18 poeng

2. BHK/BTK

16 poeng

3. BHK/BTK

14 poeng

4. BHK/BTK

12 poeng

Følgende premiegrad gir følgende poeng under forutsetning at hunden ikke plasserer seg i BHK/BTK:
(poengene er faste og varierer ikke etter antall deltagende hunder)

Excellent

1 poeng

CK

5 poeng

CERT

7 poeng

Som en følge av at NKK har endret utstillingsreglene, må NRRK’s poengberegning endres. 1. premie har blitt fjernet som premiegrad og er erstattet av Excellent, Excellent gir fortsatt ett poeng på gullhundlisten. Poeng for HP forsvinner, da dette ikke eksisterer fra 1.1.2011.

Tilleggspoeng for deltagende hunder gis kun til de som plasserer seg i BHK/BTK. Det gis maksimalt 20 tilleggspoeng og de fordeles etter følgende system:

Deltagende hunder

Tilleggspoeng

1-5

0

6-10

2

11-15

4

16-20

6

21-25

8

26-30

10

31-35

12

36-40

14

41-45

16

46-50

18

51+

20

Hvis to hunder blant de 10 beste ved årets slutt har samme poengsum, blir den med færrest utstillinger gjeldende år plassert først av disse. Har hundene deltatt på likt antall utstillinger gjeldende år, blir den med høyest individuell poengsum av de seks tellende utstillinger plassert først. Står de fortsatt likt etter dette, tar vi den nest høyeste poengsum osv. helt til vi kan skille de to. Endringer gjelder fra utstillingsåret 2011.